Övriga
Sparbanksstiftelser

Sparbanksstiftelsen Norrland är en av de elva systerstiftelser som grundade Sparbanken Sverige 1992. Numera heter banken Swedbank och fler stiftelser har tillkommit genom åren. Idag finns 24 sparbanksstiftelser från Skåne till Norrbotten. Gemensamt för oss alla är att resultatet som bankens kunder genererat till stor del går tillbaka till samhället. Sparbanksstiftelserna gör skillnad.

Sparbanksstiftelsen Alfa*
Box 1037
551 11 Jönköping
Tel 036-19 68 59
Sparbanksstiftelsen Bergslagen
Box 82
711 22 Lindesberg
Tel 070-563 41 37
Sparbanksstiftelsen Dalarna*
Box 717
791 29 Falun
Tel 070-574 59 81
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Box 23
275 21 Sjöbo
Tel 0416-262 91
Sparbanksstiftelsen Första*
404 80 Göteborg
Tel 0431-755 73
Sparbanksstiftelsen
Gripen

Lärkgatan 5
262 32 Ängelholm
Tel 0431-48 05 80
Sparbanksstiftelsen Jämtlands län*
Box 358
831 25 Östersund
Tel 076-117 01 10
Sparbanksstiftelsen
Kronan*

Storgatan 17
352 30 Växjö
Tel 0470-124 91
Sparbanksstiftelsen
Lidköping

Box 2410
531 02 Lidköping
Tel 0510-54 55 02
Sparbanksstiftelsen
Norrbotten*

Slipvägen 1 G
973 41 Luleå
Tel 0920-848 34
Sparbanksstiftelsen Nya*
Box 359
721 07 Västerås
Tel 026-68 19 14
Sparbanksstiftelsen Rekarne 
Kungsgatan 5
631 93 Eskilstuna
Tel 016-13 13 10
Sparbanksstiftelsen
Sjuhärad

Box 1730
501 17 Borås
Tel: 033–16 65 58
Sparbanksstiftelsen
Skaraborg

Box 163
532 22 Skara
Tel 0511-34 73 33
Sparbanksstiftelsen
Skåne*

205 60 Malmö
Tel 040-20 64 50
Sparbanksstiftelsem Söderhamn
Box 13
826 21 Söderhamn
Tel 0270-10920
Sparbanksstiftelsen
Tjustbygden

Box 322
593 24 Västervik
Tel 0490-81 50 00
Sparbanksstiftelsen
Upland*

753 80 Uppsala
Tel 070-204 91 59
Sparbanksstiftelsen
Varberg

Box 74
432 22 Varberg
Tel 070-399 08 50
Sparbanksstiftelsen
Vimmerby

Box 103
598 22 Vimmerby
Tel 0492-425 10
Sparbanksstiftelsen
Väst*

Box 79
46221 Vänersborg
Tel 070-577 83 60
Sparbanksstiftelsen
Öland

Box 78
380 74 Löttorp
Tel 0485-201 20
Sparbanksstiftelsen
Öresund

Kyrkogatan 7
222 22 Lund
Tel 046-16 77 00
 

 

* Markerade stiftelser grundade tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrland 1992 Sparbanken Sverige, numera Swedbank.