Stiftelsen
Våra huvudmän

Stiftelsens styrelse utses av huvudmännen och dessa utses av huvudmännen själva.

                         
Direktör Bengt Hedberg, Umeå   Regionchef Susanne Öberg, Bollstabruk  
Verksamhetschef Kristin Jonsson, Bredbyn   Ekonom Mattias Haglund, Åmsele  
Konstintendent Ulla Tällström, Örnsköldsvik   Lärare Åsa Karlsson, Skellefteå  
Ekonomichef Andreas Fälldin, Älandsbro   Ungdomshandledare Rebecca Lampinen, Sundsvall  
Nämndordförande Joào Pinhiero, Sundsvall   Läkare Alexandra Wermelin, Blattnicksele  
Undersköterska Marita Fransson, Lycksele   GIS-konsult Fredrik Lundkvist, Lycksele  
Marknad/affärsutveckling Katarina Edvall, Holmsund   Affärsrådgivare Mats Norberg, Ramvik  
Fastighetsskötare Carl-Johan Pettersson, Robertsfors   Johan Andersson, Resele  
Direktör Ronny Pettersson, Skellefteå   Joakim Vägemark, Torpshammar/Ånge  
Kommunalråd Anna-Britta Åkerlind, Domsjö   Malin Åberg, Umeå