Stodverksamhet
Stipendiater

Kultur

Sparbanksstiftelsen Norrlands Konstnärsstipendium på 100 000 kronor delas varje år ut till en ung konstnär (under 40 år) som verkar, eller har rötterna, i Västerbotten eller Västernorrland. Det är ett utdelningsstipendium som inte går att ansöka om, och har blivit en eftertraktad utmärkelse bland länens konstnärer. 

Utöver konstnärsstipendiet delar stiftelsen årligen ut Ricklundgårdens Ateljéstipendium till två konstnärer. Stipendiet innebär en månads ateljévistelse på Ricklundgården i Saxnäs med möjlighet till utställning

Idrott

Sparbanksstiftelsen Norrland letar tillsammans med skidförbunden i respektive län aktivt upp och stödjer genom stipendier, unga lovande utövare inom alpint, längdåkning och skidskytte.Stipendierna delas ut till en man och en kvinna inom varje gren. Dessa ska vara mellan 17 och 19 år, ha en stark anknytning till Västerbotten eller Västernorrland och vara något av ambassadörer för idrotten och stipendiets riktlinjer. Det är inte bara de bästa årsresultaten som belönas. Stor vikt läggs också vid sportsligt uppträdande och förmågan att kämpa och satsa på sin idrott.

Engagemang

Sedan 2016 delar stiftelsen ut fyra stipendier om vardera 12 500 kr till två stipendiater i Västerbottens län och två stipendiater i Västernorrlands län. Sparbanksstiftelsen Norrlands stipendium till unga ideella krafter tilldelas unga personer upp till 30-årsåldern som genom ideellt arbete och med egen drivkraft har modet att göra skillnad. Engagemanget ska vara av betydelse för andra människor och grupper i samhället. Stiftelsen vill med stipendierna visa betydelsen av unga människors engagemang i stora och små samhällsfrågor, och vikten av att våga gå från tanke till handling.

 

2017
Henric Wallmark är 2017 års mottagare av Konstnärsstipendiat
Motivering: "Henric Wallmark är en mångsidig bildskapare, som genom film, animation, musik och ljud uttrycker sig i en starkt berättande form. Med fantasi och humor gestaltar han det mänskliga varat och delar dessutom generöst med sig av sitt hantverkskunnande och sitt mentala flöde."

Ricklundgårdens Ateljéstipendium

Erika Landström, 33, Umeå. Målare, skulptör.
Motivering: "Med strama enkla linjer på duk, i samklang med hård betong och glas ger Erika en ny dimension till det traditionella måleriet. Hennes experimentlusta uttrycks i såväl samarbeten i stora performanceprojekt som strukturella egensinniga arbeten i skrift, foto och andra medier.
För ett rikt förgrenat konstnärskap med konsekvens och djup tilldelas Erika Landström stipendiet Ateljé Ricklundgården."

Cecilia Hultman, 31, Sundsvall. Teckning, rumsliga installationer.
Motivering: "Med ett litet vitt papper och en penna i handen, skapar Cecilia de mest fascinerande bilder som om de vore tagna direkt ifrån verkligheten. Hennes bilder är berörande och har ett sinnligt djup. Genom poesi reflekteras och fördjupas hennes visuella verk ytterligare. En ökad nyfikenhet för skulpturala former pekar mot en spännande utveckling som kan främjas genom att hon tilldelas stipendiet Ateljé Ricklundgården."

Sparbanksstiftelsen Norrlands stipendium till unga ideella krafter 2016

Västerbotten

Gustav Jacobsson, 30, Skellefteå. Motivering: har engagerat sig i unga finsktalande romers situation i samhället och behovet av att förändra gamla mönster och bryta fördomar. Han vände sig till Solviks folkhögskola för ett år sedan och framförde en projektidé, vilket mynnade ut i att Solvik påbörjade ett projekt med åtta unga finska romer. Idag studerar nästan alla av dem på skolans allmänna kurs och det går mycket bra för dem. Det är ett lyckat projekt tack vare att Gustav jobbat hårt för att motivera dessa unga.

Vaajmo, Sápmi. Motivering: Vaajmoe är det samiska ungdomsförbundet Sáminuorras kör, som uppträder för att uppmärksamma psykisk ohälsa i det samiska samhället. Vaajmoe bildades under Sáminuorras förbundsmöte i Ammarnäs 2010, för att samla pengar och lyfta problemen kring självmord och depression bland samiska ungdomar. Idag drivs Vaajmoe både genom sin minnesfond och genom olika projekt som arbetar med att stärka samiska ungdomar, öka kunskaperna kring psykisk ohälsa och att skapa bättre förutsättningar i samhället.

 

2016
Magdalena Nordin är 2016 års mottagare av Konstnärsstipendiet
Motivering: ”Magdalena Nordin förvirrar betraktaren. Hon är en konstnär och feminist som tar spjärn mot det etablerade i ett provocerande, mångsidigt, modigt och humoristisk konstnärskap, som inbjuder till nya tankar och reflektion.”

Magdalena Nordin är född 1980 i Umeå. Hon är utbildad på Konstfack och tog sin master 2009 i Fri konst i Stockholm. Hon arbetar med text, video, foto, konceptkonst, måleri och performance. Många av hennes arbeten verkar utanför konstvärlden och ibland utan konstnärlig avsändare. Hennes sätt att arbeta har koppling till situationismen där konstnären använder metoden att förvränga verkligheten, skapa förvirring för att väcka frågor och få en passiv åskådare att bli kritisk.

Ricklundgårdens Ateljéstipendium

Hanna Holmgren, 30, Umeå. En textil- och bildkonstnär utbildad vid Högskolan för Konst och Design i Göteborg. Motivering: ”Hanna Holmgrens konst vilar tryggt på en klangbotten av kvinnlig tradition. Med upprepningen och det meditativa som viktiga element ges frihet till ett konceptuellt och performativt nyskapande. Hanna ger en fördjupad upplevelse av sin konst genom att engagera publiken till att vara mera än enbart åskådare.”

Axel Larsson, 22, tidigare Sundsvall. Utbildar sig i fotografi på Akademin Valand i Göteborg. Motivering: ”Axel Larssons konst är mångsidig, pendlar mellan det lekfulla och det allvarliga, mellan det enskilda och det allmänskliga, mellan det jordnära och det tekniska. Vi ser här goda förutsättningar för ett intressant konstnärskap.”

Sparbanksstiftelsen Norrlands stipendium till unga ideella krafter 2016

Västerbotten

Fredrik Tenghall, 25, Storuman. Motivering: "Fredrik har lagt ner många ideella timmars arbete där han med stort engagemang grävt och byggt upp en down hill-bana för cykel i Bocksliden, Lycksele, för att ge andra ungdomar en arena för aktiviteter och möten. Med Bocksliden Bikepark har skidbacken Bockslidens säsong förlängts och backen används nu nästan året om. Fredrik sitter med i styrelsen för Aktiv Ungdom Lycksele, en nystartad förening där han är en god förebild för de yngre styrelsemedlemmarna. Fredrik är en ödmjuk och hjälpsam person som med ett leende alltid ställer upp när någon behöver hjälp."

Henny Tjernqvist, 15, Skellefteå. Motivering: "Henny brinner för utsatta barn och mänskliga rättigheter. Hon väljer att fokusera på möjligheter i stället för hinder. Beslutsam, ödmjuk och fokuserad har hon bland annat använt sina tankar kring orättvisor och utsatthet till att sätta ihop en stor välgörenhetskonsert till förmån för Världens Barn. Hon är kreativ, orädd och framåt och en förebild för många unga. Sin musikalitet och sitt kulturintresse använder hon som redskap för att nå ut, påverka och nå sina mål. Henny är helt enkelt en grym tjej!"

Västernorrland

Ghofran Mansour, 18, Sollefteå. Motivering: "Med ambition, viljekraft och entusiasm har den 18-åriga Ghofran Mansour engagerat sig i teater- och kulturlivet i Sollefteå. Sollefteå amatörteater ville sätta upp en ungdomspjäs om mobbning. Manuset var på arabiska. Ghofran gjorde en otrolig insats med att översätta manus – under skolans jullov, och sedan tolka och aktivt delta i hela processen fram till scenfärdig teaterföreställning. Ghofran kom till Sverige för snart två år sedan, och tack vare hennes insats gick arrangemanget att genomföra. Ghofran har, förutom en fantastisk språkkänsla, en smittande viljekraft som gör henne väl förtjänt av stipendiet!"

Robin Hörnkvist, 21, Husum. Motivering: "Robin Hörnkvists drivkraft är att sprida glädje. Robin vill få människor att bli glada. Han är otroligt engagerad och en skicklig arrangör och entreprenör: Han har producerat tre äldregalor i Örnsköldsvik, spelar och sjunger på äldreboenden, har genomfört ungdomsarrangemang, aktiverat sig i ungdomsråd och är ordförande i Husums Folkets Hus. Robin är en aktiv och driven person som har gjort sig väl förtjänt av stipendiet."

Sparbanksstiftelsens skidstipendier 2016

Frida Karlsson, 17, Sollefteå Skidor (längd)
Fredrik Andersson, 18, Sollefteå Skidor (längd)
Anna Hedström,19, I21 IF (skidskytte)
Mattias Modin, 17, I21 IF (skidskytte)
Filip Vennerström, 18, SSLK (alpint)

 

2015
Ida Rödén är 2015 års mottagare av Konstnärsstipendiet.
Motivering: ”Ida Rödén är en mogen, fantasifull och kreativ konstnär. Hon är grundlig i sitt utforskande och hennes gestaltningar har en stark estetisk form. Överraskande rubbar hon vår känsla för verkligheten och skapar en fantasifull vetenskaplig chimär.”

Ida Rödén (f 1981, Härnösand) är en tvärvetenskaplig konstnär som med hjälp av konceptuell fotografi, teckning, kreativt skrivande och installationer understryker omöjligheten i att återge en sanningsenlig historia. Ingenting är någonsin definitivt och mycket som berättas är efterkonstruktioner som enbart snuddar vid vad som ägt rum.

Ricklundgårdens Ateljéstipendium

Elina Nilsson (f 1985, Vännäsby) är en Göteborgsbaserad textilkonstnär. Hon tilldelas Ricklundgårdens Ateljéstipendium med följande motivering: ”För ett konstnärskap med tradition och förnyelse, nytänkande i material och tekniker spänning och skönhet. Djupt personliga erfarenheter vävs in - i närvaro av betraktaren - i en dimension med tiden som klangbotten.”

Jenny Berg (f 1975, Hörnsjö) är en Malmöbaserad konstnär som ofta arbetar med installationer. Hon tilldelas Ricklundgårdens Ateljéstipendium med följande motivering: ”För att modigt ge sig i kast med existentiella frågor maktrelationer - mellanmänskliga och andra individ – kollektiv, människa – natur, kopplingar och avgränsningar däremellan i ett personligt uttryck med både allvar och humor.”

Sparbanksstiftelsens skidstipendier 2015

Längdskidor
Linda Ström (Hägglunds Ski T SK)
Elias Olofsson (Vårby IK)
Moa Lundgren (Täfteå IK)
Viktor Strömberg (Täfteå IK)

Alpint
Lisa Hörnblad (Höga K AK)
Filip Vennerström (SSLK)
Johanna Karbach (UHSK Umeå)
Emil Asplund (Malå IF Alpina)

Skidskytte
Viktor Karlsson (Vårby IK)
Sebastian Samuelsson (Vårby IK).

 

2014
Sebastian Mügge är 2014 års mottagare av Konstnärsstipendiet.
Motivering: ”Sebastian Mügge är en mångbottnad konstnär som gestaltar tillvaron i teckning, måleri och installationer. Med stark drivkraft, humor, allvar och rikedom i uttrycket skapar Sebastian Mügge unika bildvärldar.”

Sebastian Mügge kan beskrivas som en interdisciplinär konstnär som rör sig mellan teckning, måleri, skulptur och installation. Återbruk av förgängliga material är hans signum i installationerna, som transformeras till poetiskt och estetiskt värde. Mügges konst inrymmer såväl historiska referenser som förankring i individens vardagsliv.

Ricklundgårdens Ateljéstipendium

Elin Maria Johansson, 35, kommer från Örnsköldsvik men är nu verksam i Skåne.
Motivering: ”Elin Maria Johansson dukar ceremoniella scenografier. En aptitens rit. En hunger efter mening. En schaman-charad med verklighet som offer. Bevaras drömmen för att festen är förgänglig? Obegripligt som att skönheten går hand i hand med döden.”

Johannes Blomqvist, 28, kommer från Tibro men numera bor och verkar han i Umeå. Motivering: ”Johannes Blomqvist passerar vår gräns med triviala handlingar. Ur vårt ögas blinda fläck drar han fram en bjälke och förvandlar den till slapstick. Den gisslade publiken blir hans vittne: Att det han leker är på riktigt.”

Sparbanksstiftelsens skidstipendier 2014

Längdskidor
Olivia Persson, Storumans IK
Carl Schogster, Täfteå IK
Ebba Andersson, Sollefteå Skidor IF
Viktor Lindmark, Sollefteå Skidor IF

Alpint
Wilhelm Hedenberg, UHSK Umeå
Magdalena Fjällström TIK Fjällvinden
Joel Granlund, Sundsvalls SLK
Sandra Näslund, Kramfors AK

Skidskytte
Evelina NYberg, Anundsjö IF/SKF
Sebastian Samuelsson, Slå SK IF/I21 IF 


 2013

Umeåkonstnären Johanna Hästö är mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrlands Konstnärsststipendium 2013.
Motivering: "I Johanna Hästös konst blir det djupt personliga allmängiltigt och mänskligt. I text och bild - textilt arbete, performance, teckning och poesi - gestaltar hon idéer med starkt personligt uttryck. Johanna Hästö är mångsidig, medveten om detaljer och har ett stort hantverkskunnande."

Trots att Johanna Hästö har sin grund i teckning begränsar hon sig inte till en teknik, utan rör sig lika självklart i områden som skulptur, textilarbete, text, video och performance.
En röd tråd i hennes konst är emellertid fascinationen över spänningen mellan utanpå och inuti, kommunikationen som sker däremellan, och intresset för kroppen som uttrycksmedel.


Ricklundgårdens Ateljéstipendium

Ida Rödén, 32, är uppvuxen i Härnösand men bor för närvarande i San Fransisco. Hon har bland annat en magisterexamen i fri konst från California Collage of the Arts och en magisterexamen i konstvetenskap från Stockholms Universitet. Ida Rödén är en interdisciplinär konstnär som arbetar på gränsen mellan konceptuell fotografi, creative writing, skulptur och konst.

Gustav Hillbom, 31, har rötterna i Gällivare, men lever och verkar i Umeå. Han har bland annat en treårig utbildning i fri konst från Konstfack, och har även studerat vid Parsons The New School For Design i New York.
Gustav Hillbom är en filmande konstnär.

Sparbanksstiftelsens skidstipendier 2013

Längdskidor
Saga Stenman, SK Järven
Marcus Grate, Täfteå IK
Jenny Solin, Remsle SK
Simon Lagesson, Hägglunds loFK

Alpint
Johan Larsson, Alpina Klubben Skellefteå
Ylva Gunnarsson, UHSK Umeå SK
Sandra Näslund, Kramfors Alpina
Oskar Westin, Härnösands AK

Skidskytte
Frida Hagström, Anundsjö IF
Johan Bergman, I 21 IF


2012
Anders Sunna mottog Sparbanksstiftelsen Norrlands konstnärsstipendium.
Anders Sunna kommer från Kieksiäisvaara nära Pajala, men bor nu i Vännäs och arbetar främst i Umeå. Han har utbildat sig på Umeå Konstskola och Konstfack.
De oförätter som drabbat samerna genom historien och deras nutida problematik finns som en klangbotten i Anders Sunnas arbeten, målningarna är mångskiftande i uttryck och teknik.
Genom att arbeta på träskivor kombinerar Anders måleri, fotografiska metoder, street art, collage och träsnideri. Sunna använder starka symboler och vill väcka känslor. Han är inte rädd för att sticka ut hakan och utmana makthavare, i uttrycket kombineras ilska, vilja och engagemang med ett begåvat måleri.
www.anderssunna.com

Ricklundgårdens Ateljéstipendium
Jaya Karlsson är uppvuxen i Härnösand och har under totalt fem år utbildat sig inom textil, inredning och möbeldesign på Konstfack.
I Jayas konst undersöks definitionen av strukturer, rymd, ljus och ting.
www.jayakarlsson.com

Johannes Samuelsson kommer från Umeå och har en bachelor och Master of Fine Arts, Inriktning fotografi, från Högskolan för Fotografi GU. Johannes undersöker hur officiella historiebeskrivningar och maktstrukturer förhåller sig till personliga partikulära erfarenheter.

Han har gett ut boken "Att skriva ett modernt äventyr", och deltagit i ett flertal grupp- och separatutställningar. Johannes undervisar i konst och fotografi på sommarakademin på Högskolan för Fotografi i Göteborg.
www.it-is.se


2011
Sofie Weibull mottog Sparbanksstiftelsen Norrlands konstnärsstipendium.
Sofie Weibull från Lögdeå beskriver själv sitt konstnärliga arbete som forskande och uppfinnande, hon vrider och vänder verkligheten till absurda och surrealistiska gestaltningar. Just nu arbetar hon med ett uppdrag för Statens Konstråd, samt förbereder en utställning vid Norrlands Universitetssjukhus.

Sofie är född 1970 och växte upp i Limhamn. 1994 flyttade hon till Umeå för att fullfölja sin utbildning på konsthögskolan och 1997 fick hon sin examen. Sofie har sin ateljé i Olofsfors, Nordmalings kommun.


Ricklundgårdens Ateljéstipendium
De två stipendiaterna 2011 blev Sonia Hedstrand för Västernorrland och Magni Borgehed för Västerbotten.


2010
Knutte Wester mottog Sparbanksstiftelsen Norrlands konstnärsstipendium.
Motiveringen lyder: "I de konstverk som gestaltar möten med utsatta barn visar Knutte Wester djup insikt och stor medkänsla."
Wester är en idébaserad konstnär och jobbar med kultur och film. Hans konst handlar ofta om punkter där vårt samhälle brister.
www.knuttewester.se