Stodverksamhet
Vi stöder morgondagens talanger

Ung kultur, ung idrott och ungt entreprenörskap i Västerbotten och Västernorrland ligger Sparbanksstiftelsen Norrland varmt om hjärtat. Det är också områden som vi värnar om och prioriterar i vår stödverksamhet.
De stipendier och stöd vi delar ut går inte att ansöka om, men tillsammans med våra samarbetspartners håller vi ständigt ett öga på nya talanger inom följande fem områden. Och det kommer vi att fortsätta med!

EN OVÄRDERLIG MÖJLIGHET
Världen vore betydligt blekare om vi inte hade musik, och vi vill värna om att även Västerbottens och Västernorrlands musikliv fortsätter att utvecklas.
Sedan 2005 har vi därför drivit ett projekt där Norrlandsoperan i Umeå och Kammarorkestern i Sundsvall får låna vardera två kvalitetsfioler från stiftelsen. Det ena instrumentet har en dokumenterad historia sedan hundratals år och står för miljonvärden. Stiftelsen lånar även ut två andra fioler i 150 000-kronorsklassen under studietiden till en ung musikstuderande som utses av de respektive orkestrarna och stiftelsen.


100 000 TILL EN UNG LOVANDE KONSTNÄR
Konsten har ett högt värde - för själen och för samhället. Att uppmuntra norrländska konstnärer till fortsatta kulturyttringar känns därför både viktigt och roligt.
Sparbanksstiftelsen Norrlands konstnärsstipendium på 100 000 kronor, som årligen delas ut till en ung och lovande konstnär från Västernorrland eller Västerbotten, har blivit en mycket eftertraktad utmärkelse.
I samarbete med Emma Ricklunds stiftelse delar Sparbanksstiftelsen Norrland även årligen ut ateljéstipendier vid Ricklundagården.


NÄSTA GENERATION ENTREPRENÖRER
En sällsynt innovationskraft och entreprenörsanda kännetecknar vår del av landet.
Vi vill värna om den utvecklingen genom att redan i ett tidigt skede uppmuntra unga ambitiösa företagare att utveckla sina idéer.
I samarbete med Ung Företagsamhet i Västernorrland och Västerbotten jobbar vi med att skapa bättre förutsättningar för nästa generation entreprenörer att lyckas.


EN VALLA FÖR SKIDSPORTEN
Snö är normalt sett ingen bristvara i våra trakter. Det har bidragit till att vi i alla tider sett många framgångsrika idrottare inom skidsporterna födas här.
Sparbanksstiftelsen Norrland vill bidra till att det fortsätter och letar tillsammans med skidförbunden i respektive län aktivt upp och stödjer unga lovande utövare inom alpint, längdåkning och skidskytte.


REGIONAL UTVECKLING FRAMFÖR ALLT
Tillkomsten av nya företag och arbetstillfällen i Västerbotten och Västernorrland är avgörande för denna del av landets fortsatta tillväxt. Vi vill skapa framtidstro och gör det bland annat i form av stöd till Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse, vars främsta målsättning inte är att maximera avkastningen i form av pengar utan att vara en kraft som verkar för en regional utveckling.