Lars Forsgren vinner Mångbergs pris

Det blir Lars Forsgren, professor i neurovetenskap vid Umeå universitet, som får Mångbergs pris 2020. Priset instiftades 1974 av småspararparet Mångberg.

Priskommittén skriver i sin motivering:
”Professor Forsgren har omfattande klinisk kunskap och har haft stor betydelse för att organisera och bygga upp den neurologiska vården vid Norrlands universitetssjukhus. Hans forskning har uppmärksammats internationellt och har ett tydligt patientfokus, där grundforskning är ett starkt tema. Genom stora populationsbaserade studier kring folksjukdomarna epilepsi och Parkinsons sjukdom har professor Forsgren bidragit till ökat kunskap om sjukdomsförekomst, sjukdomsförlopp och diagnostik. Genom att beskriva faktorer som kan förbättra eller försämra sjukdomarna har hans forskning kommit patienterna till gagn.”

Mångbergs pris instiftades av makarna Amanda och Per Algot Mångberg som var helt vanliga småsparare. Amanda var hemsömmerska och Per Algot stationskarl. Efter att alla pengar i forskningsfonden hade delats ut år 2008, gick Sparbanksstiftelsen Norrland in och tillsköt medel för att priset ska kunna fortsätta delas ut. Utöver äran, är priset på 50 000 kronor. I priskommittén ingår tre forskare från Umeå universitet, universitetsdirektören samt en representant för Sparbanksstiftelsen Norrland.

Priset delas i vanliga fall ut vid Umeå universitets årshögtid. I år är dock årshögtiden inställd på grund av covid-19. Lars Forsberg är professor vid Institutionen för klinisk vetenskap.

Foto: Lena Lee, Sandro Ateljé & Galleri

Nyheten är hämtad från umu.se