Sparbanksstiftelsen

Maria Hedblom slutar som vd på Sparbanksstiftelsen Norrland

Maria Hedblom

Maria Hedblom slutar som vd på Sparbanksstiftelsen Norrland och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. Efter 14 år på olika poster i stiftelserna går Maria i deltidspension. Maria inledde sin resa 2008 som ledamot i Sparbanksstiftelsen Norrland för att två år senare väljas in till Riskkapitalstiftelsens styrelse. 2011 blev Maria styrelseordförande för båda styrelserna och från 2017 vd […]