Sparbanksstiftelsen

”En välgörare i tiden”

Sparbanksidén och dess värderingar är lika aktuella i dag som för snart 200 år sedan, då den första Spar­banken i Sverige startade. Spar du så har du. Det är en enkel filosofi, men den kräver insikt och vilja. Inte minst i den tid vi lever. Därför finns vi. Vår uppgift är att värna om sparbanksrörelsens grundläggande värderingar och att verka för en positiv utveckling i Västerbotten och Västernorrland. Vi gör det genom att informera samt genom att stötta projekt, innovationer och duktiga unga människor som på olika sätt bidrar till att göra regionen bättre.