Sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen Norrland fortsätter att vara en kraft som delar ut flera årliga stipendier – nu står det klart att man skapar ett helt nytt stipendium på 60 000 kr till regionala föreningar och idrottare inom parasport. Det handlar om fyra stipendier om vardera 15 000 kr till två stipendiater i Västerbottens län och två stipendiater i Västernorrlands län.

– Det här är riktigt glädjande nyheter för alla verksamma inom parasport. Initiativet blir en viktig pusselbit för att uppmuntra ännu fler att följa sina drömmar – alla behöver goda förebilder, säger Kjell Thelberg, ordförande i Västerbottens parasportförbund.

– Fantastiskt kul och inspirerande att Sparbanksstiftelsen Norrland väljer att stötta parasporten. Den skapar redan så mycket glädje och gemenskap och nu finns det ytterligare mål för alla aktiva och föreningar att sikta mot och det betyder mycket, säger Pelle Bodin, ordförande i Västernorrlands parasportförbund.

Mottagare av stipendiet kan vara aktiva inom bredd-, motion- och elitsatsning och det är styrelserna i Parasportförbunden i Västernorrland respektive Västerbotten som gör urvalet.

– Vi delar årligen ut flera stipendier för att uppmuntra och skapa möjligheter för fortsatt utveckling, bland annat inom kultur, idrott, vetenskap och hållbarhet. Det är tack vare den utdelning vi får från vårt ägande i Swedbank som vi kan göra detta – för oss är det ett perfekt kretslopp för positiv samhällsutveckling och nu kan vi även stötta regionala krafter inom parasporten. Vi vet vilket betydelsefullt arbete de båda förbunden lägger ner och vill bidra till att bygga ännu fler förebilder, oavsett vilka förutsättningar man har, säger Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland.

Parasport är idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. I både Västernorrland och Västerbotten finns flera föreningar som arrangerar bland annat idrottsskolor och prova på-dagar där man får testa sig fram tills man hittar en idrott som passar – oavsett om man är nybörjare, motionär eller vill tävla och satsa mot världstoppen.

De första stipendierna beräknas kunna delas ut i slutet av 2023.