Sparbanksstiftelsen

Det behövs nytänkande och ännu smartare lösningar för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar. För att bidra till nya innovationer i skogs- och livsmedelskedjorna har SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrland instiftat ett pris – bästa innovationen belönas med 50 000 kronor. I juryn finns representanter med lång och bred erfarenhet inom de gröna näringarna och entreprenörskap.

Den 1 maj öppnade ansökningsperioden för innovationspriset. Prisets syfte är att uppmärksamma och stötta forskare, anställda och studenter vid SLU i Umeå som utvecklat innovativa idéer som har potential att accelerera den hållbara utvecklingen inom jord och skog.

– Genom att införa ett innovationspris vill vi bidra till en innovationsfrämjande kultur. En kultur som möjliggör att mer av universitetets samlade kunskap förvandlas till innovationer i samhället, säger Göran Ståhl, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU.

Jorden och klimatet står inför stora utmaningar. Det akuta behovet av förändring och utveckling märks inte minst inom skogs- och jordbruk. Många av de lösningar som behövs ligger inom SLU:s forskningsområden. De entreprenöriella drivkrafter som också finns bland forskare och studenter är absolut nödvändiga för att komma i mål.

Prissumman på 50 000 kronor tilldelas en person som är anställda eller student vid SLU:s Campus Umeå och som har en projektidé med stor potential, som ännu inte utvecklats till en kommersiell produkt eller tjänst.

– Forskningen vid SLU i Umeå är världsledande inom skog. Dessutom är forskningen kring livsmedelsproduktion för norrländska förhållanden oumbärlig för samhällsutvecklingen. Att på detta sätt kunna bidra till stärkt innovationskultur är helt i linje med Sparbanksstiftelsen Norrlands hållbarhetsarbete. Det känns väldigt viktigt och något vi vill prioritera, säger Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland.

Genom ett partnerskap där SLU Holding är nationell partner för Venture Cup Sverige kommer tävlingsbidragen att lämnas in via Venture Cups tävlingsplattform: www.venturecup.se/slu. Venture Cup Sverige är en ideell förening som på årlig basis organiserar flera tävlingar för att uppmuntra entreprenörskap och inspirera till företagande.

En kort beskrivning av de inlämnade bidragen kommer vara åtkomlig för allmänheten via Venture Cups hemsida, medan sekretessbelagd information är dold för alla utom screeningjury och jury.

Juryn består av fem representanter:

  • Jan Wejdmark, entreprenör, ordförande i Granö Beckasin och styrelseordförande World Forest Forum, representerar näringslivet.
  • Göran Ståhl, dekan för Skogsfakulteten i Umeå och professor vid Institutionen för skoglig resurshushållning, representerar Sveriges Lantbruksuniversitet.
  • Johanna Wallsten, ställföreträdande prefekt vid Norrländsk jordbruksvetenskap, föreståndare SITES Röbäcksdalen och studierektor för forskarutbildningen, är expert på forskningsfrågor inom både skogs- och jordbruk.
  • Nicholas Jakobsson, senior innovations- och affärsrådgivare vid SLU Holding. Bidrar med god kännedom om entreprenörskap och vad som är viktiga framgångsfaktorer för tidiga idéer.
  • Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland och senior advisor för Skogstekniska Klustret, har en bred erfarenhet inom både näringsliv och skoglig innovation.

Vinnaren av priset kommer att offentliggöras vid en prisutdelningsceremoni den 12 november 2021, kl. 09–12. Prisutdelare är Maria Hedblom och Göran Ståhl.

I anknytning till prisutdelningen håller Urban Eriksson, vd vid SLU Holding en inspirationsföreläsning om forskningsanknuten innovation.

– Det känns väldigt viktigt och givande för oss att stötta den forskning som sker vid SLU Umeå. Den är oumbärlig för samhällsutvecklingen, det gäller såväl deras världsledande skogsforskning som forskningen kring livsmedelsproduktion för norrländska förhållanden. Vi kommer starta det här som ett pilotprojekt under 2021 och blir det lyckat återkommer vi varje alternativt vart annat år, beroende på utfall, säger Stig Wiklund, ordförande Sparbanksstiftelsen Norrland.

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU / Mårten Svensson