Ida Rödén är 2015 års mottagare av konstnärsstipendiet

Ida Rödén, Elina Nilsson och Jenny Berg är namnen på de tre konstnärer som fredag 8 maj tog emot stipendier i samband med Sparbanksstiftelsen Norrlands årsstämma i Skellefteå. Det största stipendiet, Konstnärsstipendiet, motsvarar en summa på 100 000 och går i år till Ida Rödén med följande motivering: ”Ida Rödén är en mogen, fantasifull och kreativ konstnär. Hon är grundlig i sitt utforskande och hennes gestaltningar har en stark estetisk form. Överraskande rubbar hon vår känsla för verkligheten och skapar en fantasifull vetenskaplig chimär.”

Ida Rödén (f 1981, Härnösand) är en tvärvetenskaplig konstnär som med hjälp av konceptuell fotografi, teckning, kreativt skrivande och installationer understryker omöjligheten i att återge en sanningsenlig historia. Ingenting är någonsin definitivt och mycket som berättas är efterkonstruktioner som enbart snuddar vid vad som ägt rum.

Ida Rödén tog sin konstnärliga kandidatexamen vid Umeå Konsthögskola (2009) och sin magister vid CCA i San Francisco (2011). Hon har visats nationellt och internationellt på platser som Kunsthal Charlottenborg (Köpenhamn), FILE Festival (Sao Paolo), och Wattis Institute (San Francisco). Hennes senaste mer omfattande utställning var installationsverket ”Kvarvara Gård” på Sundsvalls Konstmuseum.

– I mitt konstnärskap använder jag en form av iscensatt verklighet där jag presenterar en tvetydig bild av vår egen tid och plats. Mina konstprojekt är inte så mycket enskilda konstverk som utrymmen där världar kan föreställas. Vi lever i en tid då mycket med rätta ska ifrågasättas. Det är då jag väljer att tänja i de värderingsgrunder som vår verklighet anses vara uppbyggd av. Men det handlar inte om det ena eller det andra, utan om det kreativa utrymme som ryms däremellan. Jag vill vilseleda och i viss mån provocera den stackare som väljer att se livet alltför enkelspårigt. Jag vill komma åt den smygande känslan av att komma närmare en sanning, men en sanning som hela tiden verkar undflyende. Ingenting är någonsin definitivt och mycket som berättas är efterkonstruktioner som enbart snuddar vid vad som en gång ägt rum. Det är det jag vill lyfta fram i mitt konstnärskap.

Eftertraktad utmärkelse bland unga konstnärer

Sparbanksstiftelsen Norrlands Konstnärsstipendium delas varje år ut till en ung konstnär (under 40 år) som verkar, eller har rötterna, i Västerbotten eller Västernorrland. Det är ett utdelningsstipendium som inte går att ansöka om, och har blivit en eftertraktad utmärkelse bland länens konstnärer. Tidigare mottagare är Sebastian Mügge (2014) Johanna Hästö (2013) Anders Sunna (2012), Sofie Weibull (2011) och Knutte Wester (2010).
– Konstnärsstipendiet är, om inte det största, åtminstone ett av de största av sitt slag i Norrland. Det känns både viktigt och roligt att vi kan uppmuntra lovande norrländska konstnärer till fortsatta kulturgärningar, säger Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrlands ordförande.

Två Ateljéstipendium

Varje år delas även Ricklundgårdens Ateljéstipendium ut till två lovande unga konstnärer. Stipendiet innebär en månads ateljévistelse på Ricklundgården i Saxnäs, till ett värde av 25 000 kronor. I stipendiet ingår även en möjlighet till utställning.

Elina Nilsson (f 1985, Vännäsby) är en Göteborgsbaserad textilkonstnär. Hon tilldelas Ricklundgårdens Ateljéstipendium med följande motivering: ”För ett konstnärskap med tradition och förnyelse, nytänkande i material och tekniker spänning och skönhet. Djupt personliga erfarenheter vävs in – i närvaro av betraktaren – i en dimension med tiden som klangbotten.”

Jenny Berg (f 1975, Hörnsjö) är en Malmöbaserad konstnär som ofta arbetar med installationer. Hon tilldelas Ricklundgårdens Ateljéstipendium med följande motivering: ”För att modigt ge sig i kast med existentiella frågor maktrelationer – mellanmänskliga och andra individ – kollektiv, människa – natur, kopplingar och avgränsningar däremellan i ett personligt uttryck med både allvar och humor.”