Sparbanksstiftelsen

Guldstadens tjejjour i Skellefteå och Saara Hermansson, Jokkmokk, är årets mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrlands stipendium till unga ideella krafter i Västerbotten.
– Tjejjouren finns tack vare ideellt arbete, bidrag och donationer. Vi är så tacksamma för det och hoppas att fler vill engagera sig, säger Agnes Lundmark, ordförande i föreningen Guldstadens tjejjour.

Guldstadens tjejjour startade år 2014 och är en del av Guldstadens kvinnojour. De erbjuder samtalsstöd, råd och peppning till tjejer som mår dåligt eller bara vill prata. Dess största verksamhet är en stödchatt som är öppen varje onsdagskväll och en lördagskväll i månaden. Hit kan tjejer från hela landet vända sig.
– Jag är så rörd och ödmjuk inför den här nomineringen. Det visar att det vi gör uppskattas och det behöver vi särskilt efter två tuffa år med pandemi. Engagemanget för den verksamhet vi bedriver har sviktat lite när vi inte kunnat ses som vi brukar eller besöka skolor och fritidsgårdar. Det här blev som en boost av engagemanget för alla i föreningen, även för mig, säger Agnes.

Att samverka med skolor och fritidsgårdar är en viktig del i tjejjourens arbete.
– Vi har ett mycket gott samarbete där samordnare på fritidsgårdar kan vidarebefordra ungdomar till vår verksamhet för stöd. Vi hoppas att vi kan synas och höras mer än vad vi gjort den sista tiden och om några år även utöka vår verksamhet med ännu fler insatser i Skellefteå, säger Agnes.

Saara Hermansson, Sparbanksstiftelsen Norrlands andra stipendiat, är en förebild för många samer. Inte bara i Västerbotten utan i hela Sápmi. Hon sprider såväl den samiska slöjdtraditionen och språket vidare samtidigt som hon vågar utmana den samiska musikkulturen. År 2019 vann hon Sámi Grand Prix med en egenskriven låt.
– Att värna om den samiska kulturen och att föra den vidare ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Den här utmärkelsen känns ärofylld och bevisar att det jag gör ger resultat, att det finns människor som blir positivt påverkade av det. Att få göra något som har varit svårt för en själv att gå igenom, och att det kan ge glädje åt andra och göra det lättare för andra att göra den resa jag har gjort betyder väldigt mycket, säger Saara.

Det sydsamiska språket är inget hon fått med sig hemifrån och när hon under gymnasietiden blev intresserad av att läsa sydsamiska så var det ingen självklarhet från skolans håll. Men hon kämpade och fick sin vilja igenom. Idag arbetar hon som lärare i sydsamiska och håller i distansundervisning med elever över hela landet.
– På senare tid har jag insett att jag är väldigt lyckligt lottad som får jobba med min kultur och det vill jag fortsätta med. Jag vill uppmana alla att lära sig mer om samer och samisk kultur, speciellt när du bor i samiska områden. Man behöver inte vara engagerad i sakfrågor men åtminstone öka sin medvetenhet kring kulturen. Jag hoppas att det leder till ökad förståelse och att de fördomar som finns minimeras så att våra ungdomar bara kan få vara samiska ungdomar med allt vad det innebär, istället för representanter som ska svara upp mot fördomar och komplexa frågor kring det samiska samhället, säger Saara.

Stipendiet uppgår till 15 000 kronor per mottagare och det är sjätte året i rad som Sparbanksstiftelsen Norrland delar ut det. Medlen kommer från Swedbanks aktieutdelning och är en återinvestering i lokalsamhället.
– Det engagemang och driv som Saara och jourtjejerna uppvisar, och deras vilja att göra skillnad för sina medmänniskor, är precis det vi söker i våra stipendiater, säger Johan Duvdahl, ordförande Sparbanksstiftelsen Norrland.

Enligt Sparbanksstiftelsen Norrlands stadgar ska det gå till unga ideella krafter som genom ideellt arbete och med egen drivkraft har modet att göra skillnad. Engagemanget ska vara av betydelse för andra människor och grupper i samhället.

På bilden: Martin Hedqvist Sparbanksstiftelsen Norrland, Lisa Nilsson Guldstadens tjejjour, Saara Hermansson samt Catarina Lidman Swedbank.