Sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen Norrland är en av tre arrangörer av årets upplaga av Västerbotten på Grand Hôtel som arrangeras i Stockholm mellan 22 januari och 8 februari. Årets tema är ”Drivkrafter och konkurrenskraft” och under de tre veckor som arrangemanget pågår kommer möten, seminarier, debatter och work shops att sätta den västerbottniska konkurrenskraften på kartan.

– Västerbotten har hög konkurrenskraft inom många branscher; förnybar energi, digitalisering, cleantech, gruv- och mineralnäring och kulturella och kreativa näringar. Men dessa styrkor begränsas samtidigt av strukturella brister inom kompetensförsörjning och nyinvesteringar, säger Maria Hedblom, vd för Sparbanksstiftelsen Norrland och fortsätter

– För att komma till rätta med detta krävs dedikerad samverkan mellan näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Förhoppningen är att vi ska hitta frön till konstruktiva lösningar under de här veckorna, säger hon.

Västerbotten på Grand Hôtel är arrangemang i samverkan mellan Region Västerbotten, Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland. Enligt Stig Wiklund, ordförande i Sparbanksstiftelsen Norrland, är Västerbottensdagarna på Grand Hôtel ett gyllene tillfälle för länet att locka, intressera och öppna ögonen på potentiella investerare och partners. Dessutom ger det en möjlighet att slå hål på de myter och förutfattade meningar som finns när det gäller norra Sverige.

– Vårt län har så otroligt många möjligheter att erbjuda. Det ligger i både Västerbottens och övriga Sveriges intresse att vi sprider kunskapen om potentialen som finns här. Tillsammans kan vi som deltar under de här veckorna skapa en drivkraft för att hitta lösningar på de tillväxthämmande utmaningar som finns, säger Stig Wiklund som också kommer att delta vid i ett panelsamtal på temat ”Hur skapar vi ett innovativt samhälle” den 22 januari.
Samma dag medverkar han också vid utdelningen av det prestigefyllda Grandpris – en utmärkelse som i år delas ut till ett företag, en organisation eller en person som bidragit till ett än mer konkurrenskraftigt och utvecklingsstarkt Västerbotten.

– Stark konkurrenskraft är ett mål och drivkraft ett medel för att lyckas i alla sammanhang. Det gäller även för Västerbotten. Årets tema lyfter verkligen styrkan i att engagera och inkludera alla i länet, genom att identifiera och adressera allas drivkrafter. Det kommer att bli många spännande samtal och möten under de här dagarna, säger Maria Hedblom.

På bilden: Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland.