Sparbanksstiftelsen

Maria Hedblom slutar som vd på Sparbanksstiftelsen Norrland och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. Efter 14 år på olika poster i stiftelserna går Maria i deltidspension.

Maria inledde sin resa 2008 som ledamot i Sparbanksstiftelsen Norrland för att två år senare väljas in till Riskkapitalstiftelsens styrelse. 2011 blev Maria styrelseordförande för båda styrelserna och från 2017 vd för båda stiftelserna.

– Det har varit en fantastisk resa. Jag kom in mitt under bank- och finanskrisen och har därefter fått vara med om att utveckla Sparbanksstiftelsen Norrland till en stark ägare av Swedbank. Att sedan få kombinera detta med att skapa arbetstillfällen via Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse har varit otroligt givande. Jag tror det är få förundrat att få arbeta med och i en sådan värdegrundsdriven organisation som jag gjort, säger Maria.

Under sina år inom Sparbanksstiftelsetiden har Maria även varit ledamot och vice ordförande i Sparbankernas Förvaltningsbolag samt ordförande i Sparbanksakademin.

– Maria har varit en driven och entusiasmerande ledare som verkligen synliggjort stiftelserna. Det har gjort att vi som ägare av Swedbank exempelvis har kunnat stärka arbetet med privatekonomisk utbildning i skolorna och verka för sparbanksidén, säger ordförande Johan Duvdahl.

Nu påbörjas rekryteringen av ny vd. Sparbanksstiftelsen Norrland, vars verksamhetsområde är Västernorrland och Västerbotten, är en av elva grundare till Swedbank och är tillsammans med övriga Sparbanksstiftelser en av Swedbanks största ägare.