Odling av svamp kan bli både mat och biodrivmedel

Shaojun Xiong docent vid SLU föreläste för Swedbanks personal om hur hans innovation, en smart integrerad livsmedelsproduktion kan lösa delar av människans och jordklotets utmaningar. Föreläsningen ingår i som en del i Swedbanks hållbarhetsarbete.

– Swedbank integrerar hållbarhet i sin verksamhet för att skapa nya affärsmöjligheter, minska risker och vill uppmuntra näringslivet att bli mer hållbart, att då kunna ge personalen insikt och förståelse för hållbara innovationer är en både rolig och viktig komponent, säger Niclas Nygren Johansson, Swedbank.

Shaojun har, genom att, i ett efterfrågat livsmedel, bidra till minskade transporter, ökad lokal produktion och ett minskat energibehov vid odling av produkten. Odlingstekniken bidrar också till att framtagning av bidodrivmedel kan göras effektivare i och med att tekniken tillvaratar skogliga restprodukter.

Shaojun vann ett stipendium på 50 000 kronor. Syftet med priset ”SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris för hållbara innovationer, för nyttiggörande inom jord och skog”, är att uppmärksamma och stötta forskare, anställda och studenter vid SLU i Umeå som utvecklar innovativa idéer med potential att accelerera den hållbara utvecklingen inom jord- och skogsbruk. 2022 års ansökningsperiod startade maj 2022 och kommer att delas ut oktober 2022.

– Vi har en otrolig drivkraft och innovationsanda i vår region och det vill vi fortsätta prisa på det här sättet, säger Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland som ser fram emot 2022 år juryarbete.

På bilden: Niclas Nygren Johansson Swedbank, Shaojun Xiong forskare/docent SLU och Maria Klintenäs SLU Holding