Våra huvudmän

Sparbanksstiftelsen Norrland består av 20 huvudmän från Västerbottens och Västernorrlands län. De är ambassadörer för sparbanksrörelsens värderingar som på ideell basis engagerar sig för regionens bästa.

Sparbanksstiftelserna är unika i den mening att de får ha huvudmän. Detta är ett direkt arv från sparbankslagen. Huvudmännen tillsätter och inspirerar styrelsen. Stiftelsens huvudmän ska spegla samhället men de ska också på ett rimligt sätt spegla Swedbanks kundbas. Huvudmännen ska – liksom styrelsen – vara kunder i Swedbank och profiler inom sitt område. Det är också huvudmännen som utser huvudmän, detta är ett sätt i strävan att vara oberoende och fri från varje form av inflytande/beroende av offentliga, privata eller politiska intressen.

Sparbanksstiftelsen Norrland strävar efter att engagera huvudmän och styrelseledamöter med ett brett intresse för samhällsfrågor och som är starkt lokalt förankrade. Huvudmännen utgör en mycket viktig del i stiftelsen. De har en legitimerande och kontrollerande funktion, de bidrar till stiftelsens och Swedbanks lokala förankring och är stiftelsens och Swedbanks ambassadörer. Följande är huvudmän i Sparbanksstiftelsen Norrland:

Alexandra Wermelin (Blattnicksele)
Anna-Britta Åkerlind (Domsjö)
Anna-Karin Ericsson (Själevad)
Birgitta Magnusson (Sundsvall)
Björn Olsson (Arnäsvall)
Delia Zadius (Umeå)
Fredrik Lundqvist (Lycksele)
Inger-Ann Omma (Lycksele)
Jens Berglund (Sundsvall)
Joakim Vägermark (Torpshammar)
Johan Söderling (Vännäs)

Jonas Väst (Sundsvall)
Kristina Eriksson (Sollefteå)
Malin Sahlén (Örnsköldsvik)
Malin Åberg (Umeå)
Marjet Gustavsson (Rentjärn)
Mats Norberg (Ramvik)
Olov Nilsson (Bygdeå)
Peter Lindström (Åsele)
Ronny Pettersson (Skellefteå)
Susanne Öberg (Bollstabruk)
Åsa Karlsson (Skellefteå)