Våra huvudmän

Sparbanksstiftelsen Norrland består av 20 huvudmän från Västerbottens och Västernorrlands län. De är ambassadörer för sparbanksrörelsens värderingar som på ideell basis engagerar sig för regionens bästa.

Sparbanksstiftelserna är unika i den mening att de får ha huvudmän. Detta är ett direkt arv från sparbankslagen. Huvudmännen tillsätter och inspirerar styrelsen. Stiftelsens huvudmän ska spegla samhället men de ska också på ett rimligt sätt spegla Swedbanks kundbas. Huvudmännen ska – liksom styrelsen – vara kunder i Swedbank och profiler inom sitt område. Det är också huvudmännen som utser huvudmän, detta är ett sätt i strävan att vara oberoende och fri från varje form av inflytande/beroende av offentliga, privata eller politiska intressen.

Sparbanksstiftelsen Norrland strävar efter att engagera huvudmän och styrelseledamöter med ett brett intresse för samhällsfrågor och som är starkt lokalt förankrade. Huvudmännen utgör en mycket viktig del i stiftelsen. De har en legitimerande och kontrollerande funktion, de bidrar till stiftelsens och Swedbanks lokala förankring och är stiftelsens och Swedbanks ambassadörer. Följande är huvudmän i Sparbanksstiftelsen Norrland:

Huvudmän Västerbotten

Alexandra Wermelin, läkare, Blattnicksele
Bengt Hedberg, direktör, Umeå
Delia Zadius, egen företagare, Umeå
Fredrik Lundkvist, GIS-konsult, Lycksele
Johan Söderling, egen företagare, Vännäs
Malin Åberg, egen företagare, Umeå
Marita Fransson, undersköterska, Lycksele
Marjet Gustavsson, egen företagare, Malå
Peter Lindström, arbetsmiljöombudsman, Åsele
Ronny Pettersson, direktör, Skellefteå
Åsa Karlsson, riksdagsledamot/lärare, Skellefteå

Huvudmän Västernorrland

Anna-Britta Åkerlind, kommunalråd, Domsjö
Björn Olsson, organisationsutvecklare, Arnäsvall
Gabriella Kjellberg, egen företagare, Söråker
Joakim Vägermark, lantmästare, Torpshammar
Joào Pinheiro, nämndordförande, Sundsvall
Kristin Jonsson, verksamhetschef, Bredbyn
Kristina Eriksson, hållbarhetsstrateg, Sollefteå
Mats Norberg, affärsrådgivare, Ramvik
Susanne Öberg, egen företagare, Bollstabruk
Ulla Tällström, konstintendent, Örnsköldsvik
Rebecca Lampinen, ungdomshandledare, Sundsvall