Sparbanksstiftelsen

Sebastian Mügge, Elin Maria Johansson och Johannes Blomqvist är namnen på de tre konstnärer som den 9 maj tog emot stipendier i samband med Sparbanksstiftelsen Norrlands årsstämma i Örnsköldsvik.

Det största stipendiet, Konstnärsstipendiet, motsvarar en summa på 100 000 och går i år till Sebastian Mügge med följande motivering: ”Sebastian Mügge är en mångbottnad konstnär som gestaltar tillvaron i teckning, måleri och installationer. Med stark drivkraft, humor, allvar och rikedom i uttrycket skapar Sebastian Mügge unika bildvärldar.”

Sebastian Mügge, 33, är född i Bonn men bosatt och verksam i Umeå, där han har familj med sambor och två barn. 2011 erhöll han sin Master of Fine Arts vid Konsthögskolan i Umeå. Mügge kan beskrivas som en interdisciplinär konstnär som rör sig mellan teckning, måleri, skulptur och installation. Återbruk av förgängliga material är hans signum i installationerna, som transformeras till poetiskt och estetiskt värde. Mügges konst inrymmer såväl historiska referenser som förankring i individens vardagsliv.

– Det är självklart roligt och en stor ära att ta emot konstnärsstipendiet. Det ger arbetsro och en möjlighet att fokusera på projekt som är mer experimentella, utan att behöva oroa sig över det kommersiella värdet. För en ung konstnär betyder det mycket, säger Sebastian, som just nu befinner sig i Riga och tyvärr inte kunde ta emot stipendiet på plats i Örnsköldsvik.

Eftertraktad utmärkelse bland unga konstnärer

Sparbanksstiftelsen Norrlands Konstnärsstipendium delas varje år ut till en ung konstnär (under 40 år) som verkar, eller har rötterna, i Västerbotten eller Västernorrland. Det är ett utdelningsstipendium som inte går att ansöka om, och har blivit en eftertraktad utmärkelse bland länens konstnärer. Bland tidigare mottagare kan nämnas Johanna Hästö (2013) Anders Sunna (2012), Sofie Weibull (2011) och Knutte Wester (2010).

– Konstnärsstipendiet är, om inte det största, åtminstone ett av de största av sitt slag i Norrland. Det känns både viktigt och roligt att vi kan uppmuntra lovande norrländska konstnärer till fortsatta kulturgärningar, säger Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrlands ordförande.

Två Ateljéstipendium

Varje år delas även vistelsestipendier ut till två lovande ung konstnärer, en från Västerbotten och en från Västernorrland. Ricklundgårdens Ateljéstipendium, som det kallas, är värt 25 000 kronor och innebär en månads ateljévistelse på Ricklundgården i Saxnäs med möjlighet till utställning. I år tilldelades dessa Elin Maria Johansson och Johannes Blomqvist, som båda på olika sätt arbetar platsspecifikt. Ricklundgården är med sitt läge centrum i ett praktfullt sceneri och konstnärerna kommer att bidra till att vidga upplevelsen av platsen på oanade sätt, och ta platsen med sig i sina konstnärliga verk

Elin Maria Johansson, 35, kommer från Örnsköldsvik men är nu verksam i Skåne. Motivering: ”Elin Maria Johansson dukar ceremoniella scenografier. En aptitens rit. En hunger efter mening. En schaman-charad med verklighet som offer. Bevaras drömmen för att festen är förgänglig? Obegripligt som att skönheten går hand i hand med döden.”

Johannes Blomqvist, 28, kommer från Tibro men numera bor och verkar han i Umeå. Motivering: ”Johannes Blomqvist passerar vår gräns med triviala handlingar. Ur vårt ögas blinda fläck drar han fram en bjälke och förvandlar den till slapstick. Den gisslade publiken blir hans vittne: Att det han leker är på riktigt.”