Sparbanksstiftelsen

Kajsa Forsberg och Stina Ärlemo, båda Storuman, är årets mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrlands Stipendium till unga ideella krafter i Västerbotten. Stipendierna som delades ut under Mötesplats Lycksele 30 maj syftar till att visa betydelsen av ungas engagemang i samhällsfrågor samt vikten av att våga gå från tanke till handling.
– Det känns väldigt överraskande. Men det är roligt och bra att ungt arrangörskap uppmuntras, säger Stina Ärlemo.

Tillsammans med Kajsa Forberg är hon en kraft att räkna med för kulturlivet i Storuman. Båda är djupt engagerade i Storumans Musik- och Teaterförening och Inlandsbanefestivalen som varje sommar turnerar runt i en rälsbuss.
– Vi engagerar oss främst för att det är väldigt roligt att få träffa människor, men det handlar också om att motbevisa alla som säger att det inte går att göra någonting här i Storuman. Det går att göra massor, säger Kajsa Forsberg.

Musik- och Teaterföreningen är en riktigt levande sådan med frekventa besök av såväl kända som lokala artister, Riksteaterföreställningar och Västerbottensteaterns turnéer.
– Jag tror att det har en väldigt stor betydelse för Storuman att föreningen finns. Det är en sådan källa till kultur och vi jobbar hårt för att vara inkluderande över ålders-, etnicitet- och könsgränser. Det är mycket jobb, men det är ett bra gäng som engagerar sig och vi gör det tillsammans – det finns massor att vinna på det, säger Stina Ärlemo.

Stipendiet som motsvarar 12 500 kronor per mottagare delades ut för tredje året i rad. Enligt Sparbanksstiftelsen Norrlands stadgar ska det delas ut till unga ideella krafter som genom ideellt arbete och med egen drivkraft har modet att göra skillnad. Engagemanget ska vara av betydelse för andra människor och grupper i samhället. Stipendiet går inte att ansöka om utan lämpliga kandidater väljs ut i samarbete med Folkbildning Västerbotten.
– Vi vill visa betydelsen av unga människors engagemang i stora och små samhällsfrågor och vikten av att våga gå från tanke till handling. Årets mottagare förkroppsligar det. De är väl värda den här uppmuntringen, säger Anna Norberg, styrelseledamot i stiftelsen, som delade ut stipendierna i samband med Mötesplats Lycksele.

Motivering Kajsa Forsberg (f 1992)
Kajsa Forsberg har jobbat ideellt i många år tillsammans med de andra i Storumans Musik- och Teaterförening och även engagerat sig i Inlandsbanefestivalen. Till och med när hon bodde i Umeå, så fortsatte Kajsa att vara aktiv. På ett kreativt, glatt och omtänksamt sätt får hon med sig människor och är med och gör föreningen till en av de mest levande i Sverige.

Motivering Stina Ärlemo (f 1992)
Stina Ärlemo har jobbat ideellt i många år tillsammans med de andra i Storumans Musik- och Teaterförening och även engagerat sig i Inlandsbanefestivalen. Hon är alltid pålitlig, vet vad hon vill och är drivande, men tänker samtidigt på hela kollektivet. Genom Stinas engagemang i föreningen bidrar hon till att göra den till en av de mest vitala i Sverige.