Sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen Norrland är en långsiktig aktieägare i Swedbank och verkar för ett hållbart samhälle. Stiftelsen har till uppgift att bevara och utveckla Sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar. Stiftelsen kan även stödja näringslivsutveckling, utbildning, kultur och idrott inom sitt verksamhetsområde som är Västerbotten och Västernorrland.

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse har som ändamål att främja företagsutveckling i Västerbottens- och Västernorrlands län genom tillförande av riskkapital till utvecklingsbara företag med säte och verksamhet inom verksamhetsområdet.

Sparbanksstiftelsen Norrland leds av en Verkställande tjänsteman (vt). Vår nuvarande vt kommer under året att sluta och vi söker nu en efterträdare. Vår nuvarande vt innehar även rollen som vd i Sparbankstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse och vår målsättning är att hitta en sökande som kan axla båda dessa uppdrag som tillsammans utgör 80 – 100 % av en heltidstjänst.

Verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen Norrland

Vt är operativt ansvarig för stiftelsens verksamhet, samverkar med chefer inom Swedbank, kollegor i andra sparbanksstiftelser och sparbanksrörelsen i stort. Du ansvarar för att verksamheten är synlig och bidrar till en positiv utveckling av samhället inom stiftelsens geografiska verksamhetsområde.

Förutom att vara representant i olika organ där stiftelsen verkar, bereder du ärenden till styrelsen och håller i olika projekt som stiftelsen är med och stöttar. Vi tänker oss att du fortsätter och utvecklar detta arbete. Som vt rapporterar du till Sparbanksstiftelsen Norrlands styrelse.

Verkställande direktör Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse

Som VD ansvar du för att identifiera, analysera och genomföra investeringar i unga tillväxtföretag med god potential som är i behov av riskkapital. För att lyckas med uppdraget krävs många gånger samverkan med länens inkubatormiljöer samt privata och offentliga investeringspartners. En stor del av din tid går även till att följa upp stiftelsens portföljbolag och rapportera utveckling och avvikelser till riskkapitalstiftelsens styrelse.

För att passa in i rollen behöver du ha ett genuint intresse för entreprenörsfrågor kombinerat med ett gott sinne för affärer. I rollen som företrädare för riskkapitalstiftelsen krävs även hög affärsmässighet och integritet. Du rapporterar till riskkapitalstiftelsen styrelse som också fungerar som investeringskommitté.

Vi söker dig som har en för uppdragen relevant erfarenhet, du har förmodligen en akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Det är meriterande om du har arbetat mot en styrelse som VD eller i annan ledande befattning. Du bör ha erfarenhet från styrelsearbete och investeringar i bolag i tidiga skeden.

För att lyckas i din roll är det viktigt att du är en person som kan ta en ledande självständig roll med ett stort mått av varierade operativa uppgifter. Du gillar att arbeta proaktivt och strukturerat men har ett flexibelt förhållningssätt. Är du dessutom en skicklig administratör med god teknikvana, à jour med sociala media och nya sätt för kommunicera så passar du bra i rollen som vt/vd.

Vi erbjuder dig ett mångfasetterat och självständigt arbete med frihet under ansvar i en organisation med sund kultur och som gör mycket gott i samhället. Om du drivs av att bidra till regionens utveckling, sund och hållbar ekonomi, främja entreprenörskap och företagande och har förmågan att genom egna initiativ hitta samarbeten som bidrar till detta, då är detta jobbet för dig!

Din ansökan vill vi få senast 15 september 2016.

Frågor avseende rekryteringsprocessen m.m. och ansökningshandlingar ställs till ordf. rekryteringsgruppen Stig Wiklund 070-581 89 22, stig.wiklund@positivakicken.se

Frågor avseende tjänstens innehåll m.m. ställs till nuvarande VT/VD Åke Elveros 070-608 06 69, ake.elveros@gmail.com