Sparbanksstiftelsen

Sara Stenman och gruppen Omid mottog på tisdagen årets Sparbanksstiftelsen Norrlands Stipendium till unga ideella krafter i Västerbotten. Stipendierna syftar till att visa betydelsen av ungas engagemang i samhällsfrågor samt vikten av att våga gå från tanke till handling.
– Fantastiskt roligt! Det kom som en glad överraskning, säger Sara Stenman.

Sara är initiativtagare till Unity Talang, Norrlands första regionala musiktävling för unga som verkar inom genrerna hiphop, soul, RnB, och reggae. Initiativet har skapat möjligheter för en långsiktig musikplattform och gett målgruppen förutsättningar att växa. Ett perfekt exempel på betydelsen av unga människors engagemang och vikten av att våga gå från tanke till handling.
– Tävlingen startades för att uppmuntra ungdomar i Västerbotten att fortsätta engagera sig i urban musik och skapa en plattform för det, säger 27-åriga Sara Stenman från Umeå som just nu läser musik- och ljudproduktion vid Göteborgs universitet.
Hon planerar att använda dem till att fortsätta göra musik och kulturprojekt i olika former.

Viktoria Sandström tog emot stipendiet som representant för gruppen Omid, som betyder hopp på persiska. Gruppen engagerar sig ideellt i olika aktiviteter på Hjältarnas Hus i Umeå, ett tillfälligt hem för de barnfamiljer där ett barn har drabbats av långvarig sjukdom. Initiativet kom från Sajad Babakhani, som med stöttning från Kulturstorm och ABF startade upp verksamheten tillsammans med några andra ungdomar. Aktiviteterna kan ha stor betydelse för barn som annars tillbringar stor del av sin vakna tid på sjukhus.

Att aktiviteterna möjliggörs av ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn gör det till ett gott exempel på medmänsklighet och hur mycket du får tillbaka när du ger till andra.
– Vi vill sprida glädje och tycker själva att det är roligt att delta i aktiviteterna. Sedan är det en förmån att få lära känna barnen och familjerna som bor på Hjältarnas Hus, säger Viktoria Sandström som liksom de andra i gruppen blev glatt överraskad av stipendiet.
– Det var roligt och inget vi hade räknat med, säger hon.

Stipendiet, som delas ut för fjärde året i rad, utgörs av 15 000 kronor per mottagare. Enligt Sparbanksstiftelsen Norrlands stadgar ska det delas ut till unga ideella krafter som genom ideellt arbete och med egen drivkraft har modet att göra skillnad. Engagemanget ska vara av betydelse för andra människor och grupper i samhället.
– Vi jobbar med privatekonomisk frihet och folkbildning. Att kunna stötta unga, drivna människor som gör gott för andra och som bidrar till ett inkluderande samhälle är en jätteförmån. Årets stipendiater är väl värda den här uppmuntran, säger Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland, som deltog vid stipendieutdelningen på Swedbank i Umeå.