Sparbanksstiftelsen

Den samiska ungdomskören Vaajmoe och välgörenhetsarbetaren Gustav Jacobsson från Skellefteå är årets mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrlands stipendium till unga ideella krafter i Västerbotten. Stipendiet syftar till att visa betydelsen av unga människors engagemang i stora och små samhällsfrågor samt vikten av att våga gå från tanke till handling. Stipendierna delades ut under Mötesplats Lycksele 31 maj.

Gustav Jacobsson har engagerat sig i unga finsktalande romers situation i samhället och behovet av att förändra gamla mönster och bryta fördomar. Han vände sig till Solviks folkhögskola för ett år sedan och framförde en projektidé, vilket mynnade ut i att Solvik påbörjade ett projekt med åtta unga finska romer. Idag studerar nästan alla av dem på skolans allmänna kurs och det går mycket bra för dem.
Det är ett lyckat projekt tack vare att Gustav jobbat hårt för att motivera dessa unga. Hans ideella engagemang sträcker sig långt utanför projektets ramar och stiftelsen ser en mycket värdig stipendiemottagare i Gustav.
– Jag är väldigt hedrad, men framför allt ser jag det här som ett bevis på att jag har lyckats med någonting där alltför många innan mig har gett upp, säger Gustav och fortsätter:
– Få trodde på projektet och det är uppenbart hur många fördomar som finns kring unga romer. Jag blir provocerad av det, men samtidigt sporrad. Det har inte varit enkelt av många anledningar, men med en kombination av ödmjukhet och vishet har vi funnit vägar framåt. Nyckeln är tre ledord: Tro, ge aldrig upp hoppet och känn tillit.

För Gustav, som gifter sig inom kort, kommer stipendiet väldigt lägligt.
– Min fästmö kommer från Afrika och vi räknar med att det kommer cirka 400 gäster från hela världen. Det finns hål att stoppa pengarna i, säger han och skrattar.

Föddes ur en tragedi

Vaajmoe är det samiska ungdomsförbundet Sáminuorras kör, som uppträder för att uppmärksamma psykisk ohälsa i det samiska samhället. Vaajmoe bildades under Sáminuorras förbundsmöte i Ammarnäs 2010, för att samla pengar och lyfta problemen kring självmord och depression bland samiska ungdomar. Idag drivs Vaajmoe både genom sin minnesfond och genom olika projekt som arbetar med att stärka samiska ungdomar, öka kunskaperna kring psykisk ohälsa och att skapa bättre förutsättningar i samhället. Kören uppstod spontant sedan en person som stod många i förbundet nära valde att ta sitt liv.
– Det skedde strax innan förbundsmötet i Ammarnäs. Plötsligt började vi bara sjunga och det kändes bra. Där uppstod idén. Med kören vill vi visa att psykisk ohälsa finns och att det är okej att må dåligt. Kören finns till för att få folk att må bra, säger Anneli Marainen, projektledare.

Enligt Anneli kommer stipendiesumman att användas till ett nytt projekt som Vaajmoe startar i höst.
– Stipendiet betyder mycket för oss. Det känns extra roligt att bli uppmärksammad på det här viset eftersom vi inte har ansökt om det.

Om stipendiet

Sedan 2016 delar Sparbanksstiftelsen Norrlands ut stipendium till unga ideella krafter. Stipendiesumman motsvarar 12 500 kronor och går till två stipendiater i Västerbottens län och  två stipendiater i Västernorrlands län. Stipendiet tilldelas unga personer som genom ideellt arbete och med egen drivkraft har modet att göra skillnad. Engagemanget ska vara av betydelse för andra människor och grupper i samhället. Stiftelsen vill med stipendierna visa betydelsen av unga människors engagemang i stora och små samhällsfrågor, och vikten av att våga gå från tanke till handling. Stipendieutdelningen sker i samarbete med Folkbildning Västerbotten och Ideell Kulturallians Västernorrland som står för urvalet.