Vår styrelse

Styrelsen ska svara för Sparbankstiftelsen Norrlands organisation och förvaltning. De ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med stiftelseförordnandet. Styrelsen utses av våra huvudmän.

Sparbanksstiftelsen Norrlands styrelse

Styrelse

Bakre raden: Marie Johansson (arbetar på Umeå-kontoret, ej med i styrelsen), Anna Norberg (Lycksele), Maria Olofsson (Umeå), Johan Duvdahl (ordförande, Storuman), Maria Hedblom (vd, ej med i styrelsen).

Främre raden: Carina Karlsson (Sollefteå), Gabriella Kjellberg (Söråker), Martin Hedqvist (Skellefteå), Andreas Fälldin (Älandsbro).

Revisorer

Joakim Åström (auktoriserad revisor, EY)
Åsa Karlsson (förtroendevald revisor)