Vår styrelse

Styrelsen ska svara för Sparbankstiftelsen Norrlands organisation och förvaltning. De ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med stiftelseförordnandet. Styrelsen utses av våra huvudmän.

Styrelse

Stig Wiklund, ordförande (Sundsvall), Maria Olofsson (Umeå), Carina Karlsson (Sollefteå), Anna Norberg (Lycksele), Martin Hedqvist (Skellefteå), Johan Nordin (Örnsköldsvik).

Revisorer

Joakim Åström (auktoriserad revisor) och Åsa Karlsson (förtroendevald revisor), Ernst & Young.