Vår styrelse

Styrelsen ska svara för Sparbankstiftelsen Norrlands organisation och förvaltning. De ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med stiftelseförordnandet. Styrelsen utses av våra huvudmän.

Sparbanksstiftelsen Norrlands styrelse

Styrelse

Bakre raden: Anna Norberg (Lycksele), Martin Hedqvist (Skellefteå), Johan Nordin (Örnsköldsvik), Maria Hedblom (Umeå).
Främre raden: Maria Olofsson (Umeå), Stig Wiklund, ordförande (Sundsvall) och  Carina Karlsson (Sollefteå).
Med på bilden är också Marie Johansson (bakre raden, längst till vänster) som arbetar vid kontoret i Umeå.

Revisorer

Joakim Åström (auktoriserad revisor, EY) och Åsa Karlsson (förtroendevald revisor).