Vår styrelse

Styrelsen ska svara för Sparbankstiftelsen Norrlands organisation och förvaltning. De ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med stiftelseförordnandet. Styrelsen utses av våra huvudmän.

Styrelse

Andreas Fälldin (Älandsbro)
Anna Norberg (Lycksele)
Carina Karlsson (Sollefteå)
Gabriella Kjellberg (Söråker)
Johan Duvdahl (ordförande, Storuman)
Maria Olofsson (Umeå)
Martin Hedqvist (Skellefteå).

Revisorer

Joakim Åström (auktoriserad revisor, EY)
Åsa Karlsson (förtroendevald revisor)