Sparbanksstiftelsen

Vår styrelse

Styrelsen ska svara för Sparbankstiftelsen Norrlands organisation och förvaltning. De ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med stiftelseförordnandet.
Styrelsen utses av våra huvudmän.
Bild på styrelsens representanter

Styrelse

Gabriella Ytterbom (Söråker), Anna Norberg (Lycksele), Johan Duvdahl (ordförande, Storuman), Maria Olofsson (Umeå), Andreas Fälldin (Älandsbro) och Martin Hedqvist (Skellefteå). Saknas på bild gör Åsa Gallegos Torell (Sollefteå).

Revisorer

Joakim Åström (auktoriserad revisor, EY)
Åsa Karlsson (förtroendevald revisor)