Vår styrelse

Styrelsen ska svara för Sparbankstiftelsen Norrlands organisation och förvaltning. De ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med stiftelseförordnandet. Styrelsen utses av våra huvudmän.

Sparbanksstiftelsen Norrlands styrelsemedlemmar

Styrelse

På bilden: Maria Hedblom (Umeå), Andreas Fälldin (Älandsbro), Maria Olofsson (Umeå), Carina Karlsson (Sollefteå), Stig Wiklund (ordförande, Sundsvall), Anna Norberg (Lycksele), Marie Johansson (arbetar på Umeå-kontoret, ej med i styrelsen) och Martin Hedqvist (Skellefteå).

Revisorer

Joakim Åström (auktoriserad revisor, EY) och Åsa Karlsson (förtroendevald revisor).