Våra engagemang

Sparbanksstiftelsen Norrland bidrar till förverkligandet av flera satsningar i Västerbottens och Västernorrlands län. Ungt entreprenörskap, kultur och idrott ligger oss varmt om hjärtat.

Genom avkastningen vi får som ägare i Swedbank kan vi stötta och uppmuntra entreprenörskap, forskning och idéer som har betydelse för vår region. Vi värnar även om den idrotts- och kulturanda som kännetecknar vår del av landet. På olika sätt medverkar vi till att skapa bättre förutsättningar där det behövs.

Samhällsengagemang

I samarbete med Swedbank ger vi enskilda bankkontor i Västerbottens och Västernorrlands län möjlighet att stötta lokala och viktiga initiativ på den egna orten. Detta ska ske inom ramen för sparbanksidén och enligt Swedbanks prioriterade områden; folkbildning, entreprenörskap och hållbarhet. Tillsammans med Swedbank driver vi också projektet ”Ung ekonomi” där vi utbildar högstadie- och gymnasieelever i sund ekonomi.

En ny generation entreprenörer

En sällsynt innovationskraft och entreprenörsanda kännetecknar vår del av landet. Vi vill värna om den utvecklingen genom att redan i ett tidigt skede uppmuntra unga ambitiösa företagare att utveckla sina idéer. I samarbete med Ung Företagsamhet i Västerbotten och Västernorrland jobbar vi med att skapa bättre förutsättningar för nästa generation entreprenörer att lyckas.

Samesamlingen stärker besöksnäringen

År 2007 bidrog Sparbanksstiftelsen Norrland med 6 miljoner kronor till en unik samling sameföremål. Det var Lycksele kommun, Lycksele sameförening och Skogsmuseet som fick ta över den unika skatt av sameföremål som Birger Nordin samlat in under en hel livstid. Syftet med samlingen är att gynna näringslivet via ökad turism och den är viktig för att bevara och föra vidare det samiska kulturarvet. Att placera samlingen i Lycksele var ett val på goda grunder, eftersom området har en rik sametradition och en stor del av samlingen har lokal anknytning.