Stipendier

Unga konstnärer, idrottare och eldsjälar ligger oss varmt om hjärtat. De stipendier och stöd vi delar ut går inte att ansöka om, men tillsammans med våra samarbetspartners håller vi koll på lovande individer inom olika områden och uppmuntrar dem med ett stipendium att satsa vidare.

Konstnärsstipendium

Konsten har ett högt värde – för själen och för samhället. Att uppmuntra norrländska konstnärer till fortsatta kulturyttringar känns därför både viktigt och roligt. Vårt konstnärsstipendium på 100 000 kronor delas årligen ut till en ung och lovande konstnär i vår region. Det har blivit en mycket eftertraktad utmärkelse och konstnären får själv presenterar sig och sin verksamhet vid stiftelsens årsstämma, något som är mycket uppskattat.

Skidstipendier

Snö är normalt sett ingen bristvara i våra trakter. Det har bidragit till att vi sett många framgångsrika skididrottare födas här. Vi vill bidra till att det fortsätter och letar tillsammans med samarbetspartners aktivt upp och stödjer lovande utövare inom alpint, längdåkning och skidskytte. Det är inte bara de bästa årsresultaten som belönas. Stor vikt läggs också vid sportsligt uppträdande och förmågan att kämpa och satsa på sin idrott.

Stipendier till unga ideella krafter

Sedan 2016 delar vi ut stipendier till unga personer som genom ideellt arbete och med egen drivkraft har modet att göra skillnad. Syftet är att visa betydelsen av unga människors engagemang i stora och små samhällsfrågor, och vikten av att våga gå från tanke till handling.

Stiftelsen står för fiolerna

Världen vore betydligt blekare om vi inte hade musik, och vi vill värna om att även Västerbottens och Västernorrlands musikliv fortsätter att utvecklas. Sedan 2005 har vi därför drivit ett projekt där Norrlandsoperan i Umeå och Kammarorkestern i Sundsvall får låna vardera två kvalitetsfioler från stiftelsen. Det ena instrumentet har en dokumenterad historia sedan hundratals år och står för miljonvärden. Det andra lånas ut till en ung musiker som får spela ett kvalitetsinstrument under studietiden. Fiolprojektet är unikt då det inte utvecklades av branschen utan av en stiftelse som vill medverka till en kvalitetsmässig utveckling av musiklivet.