Sparbanksstiftelsen

Stipendier och stöd

Vi delar årligen ut ett antal stipendier och stöd inom forskning, idrott och kultur för att uppmuntra till fortsatt utveckling. Dessa går inte att ansöka om men tillsammans med våra samarbetspartners håller vi koll på lovande individer inom olika områden och ansvarar för urvalsprocessen.

Konstnärsstipendium

Konsten har ett högt värde – för själen och för samhället. Att uppmuntra norrländska konstnärer till fortsatta kulturyttringar känns därför både viktigt och roligt. Vårt konstnärsstipendium på 100 000 kronor delas årligen ut till en ung och lovande konstnär i vår region. Det har blivit en mycket eftertraktad utmärkelse och konstnären får själv presentera sig och sin verksamhet vid stiftelsens årsstämma, något som är mycket uppskattat.

Skidstipendier

Snö är normalt sett ingen bristvara i våra trakter. Det har bidragit till att vi sett många framgångsrika skididrottare födas här. Vi vill bidra till att det fortsätter och letar tillsammans med samarbetspartners aktivt upp och stödjer lovande utövare inom alpint, längdåkning och skidskytte. Det är inte bara de bästa årsresultaten som belönas. Stor vikt läggs också vid sportsligt uppträdande och förmågan att kämpa och satsa på sin idrott.

Stipendier till unga ideella krafter

Sedan 2016 delar vi ut stipendier till unga personer som genom ideellt arbete och med egen drivkraft har modet att göra skillnad. Syftet är att visa betydelsen av unga människors engagemang i stora och små samhällsfrågor, och vikten av att våga gå från tanke till handling.

Stiftelsen står för fiolerna

Världen vore betydligt blekare om vi inte hade musik, och vi vill värna om att även Västerbottens och Västernorrlands musikliv fortsätter att utvecklas. Sedan 2005 har vi därför drivit ett projekt där Norrlandsoperan i Umeå och Kammarorkestern i Sundsvall får låna vardera två kvalitetsfioler från stiftelsen. Det ena instrumentet har en dokumenterad historia sedan hundratals år och står för miljonvärden. Det andra lånas ut till en ung musiker som får spela ett kvalitetsinstrument under studietiden. Fiolprojektet är unikt då det inte utvecklades av branschen utan av en stiftelse som vill medverka till en kvalitetsmässig utveckling av musiklivet.

Swedbanks vetenskapliga pris

Sedan 2019 delar vi ut Swedbanks vetenskapliga pris till Amanda och Per-Algot Mångbergs minne. Vi är hedrade över att få överta ansvaret som prisgivare i den här vetenskapligt viktiga frågan. Prisets grundare är makarna Amanda och Per-Algot Mångberg som instiftade en fond för forskning inom neurologi, neurokirurgi samt öron-, näsa- och halssjukdomar redan 1974. Paret levde ett sparsamt liv som hemsömmerska och stationskarl och kunde på så sätt förverkliga sina filantropiska planer – ett mycket bra och konkret exempel på att man kan åstadkomma mycket genom att spara.

Pris med fokus på hållbart naturresursnyttjande

Tillsammans med Swedbank instiftade vi år 2020 ett nytt pris som tilldelas forskare vid Mittuniversitetet och går under namnet ”Swedbanks och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris till forskare för hållbart naturresursnyttjande”. Prissumman på 50 000 kronor ska stimulera till forskning på området. Mittuniversitet ligger långt framme i den här typen av forskning och det vill vi gärna stötta med det här priset.

Pris för hållbara innovationer för nyttiggörande inom jord och skog

Vi har tillsammans med SLU Umeå instiftat ett nytt innovationspris, ”SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris för hållbara innovationer – för nyttiggörande inom jord och skog”. Syftet är att uppmuntra och stötta forskare och studenter vid SLU Umeå att förvandla idéer till innovationer som är till nytta för samhället. Prissumman är på 50 000 kronor och tilldelas personer med en projektidé som ännu inte utvecklats till något kommersiellt. Det kan vara en produkt, en tjänst, en metod eller något annat som i dagsläget inte är känt men som skulle kunna gå att skala upp och genomföra.