Sparbanksstiftelsen

Efter en längre period av återhållsamhet står Sparbanksstiftelsen Norrland återigen rustade för att på allvar bidra till utvecklingen i regionen. Idag inleds huvudmannadagarna i Örnsköldsvik, de första av sitt slag i stiftelsens historia.
– Det finns en stor vilja att göra mer och jag har höga förväntningar på dessa dagar, säger Stig Wiklund, ordförande.

Sparbanksstiftelsen Norrland består av 20 huvudmän från Västerbottens och Västernorrlands län. De är ambassadörer för sparbanksrörelsens värderingar och engagerar sig på ideell basis för regionens bästa.
– De är samtliga kompetenta kvinnor och män som brinner för lokalsamhället. Det är en fantastisk tillgång men tidigare har vi inte haft den här typen av forum där vi fokuserat kan diskutera vår roll och utbyta erfarenheter. Det ändrar vi på nu. Syftet är att få en närmare dialog och förankring av vår verksamhet med de huvudmän vi har, säger Stig Wiklund och fortsätter:
– Vi vill utöka verksamheten och vara betydligt mer synliga i samhället.

En starkt bidragande faktor till att Sparbanksstiftelsen nu går in i en mer offensiv fas är att den ekonomiska situationen kraftigt förbättrats på senare år. Stiftelsen förlorade stora summor i samband med en nyemission i Swedbank år 2008 och tvingades då att i stort sett upphöra med all form av bidragsverksamhet.
– Vi hade det tufft tidigare, men nu är vi på banan igen och det ska märkas. Det är därför vi går in och sponsrar viktiga arrangemang som Västerbottensdagarna på Grand Hôtel, det är därför vi medverkade på Storumandagarna och delar ut lokala potter till Swedbanks kontor så att de ska kunna göra mer för sina kunder och sparbanksrörelsens värderingar. Vi vill göra skillnad i bygden, säger Stig Wiklund.

Huvudmannadagarna är en bra början och det råder ingen brist på idéer.
– Via vår riskkapitalstiftelse går vi redan idag in och stöttar unga företagare, men jag kan även se att vi kan komma att dela ut ett entreprenörspris i likhet med de stipendier vi delar ut inom kultur, idrott och till ideella krafter. Den typen av frågor ska vi diskutera under dessa dagar. Det känns väldigt inspirerande, säger Stig Wiklund.