Vår styrelse

Styrelsen ska svara för Sparbankstiftelsen Norrlands organisation och förvaltning. De ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med stiftelseförordnandet. Styrelsen utses av våra huvudmän.

Styrelse

Från vänster: Maria Olofsson (Umeå), Maria Hedblom (Umeå), Carina Karlsson (Sollefteå), Stig Wiklund (Sundsvall), Anna Norberg (Lycksele), Tommy Lundmark (Byske) och Johan Nordin (Bonässund).

Revisorer

Joakim Åström (auktoriserad revisor) och Åsa Karlsson (förtroendevald revisor), Ernst & Young.