Sparbanksstiftelsen

Sparbanksakademien

Sparbankssfären är ett brokigt landskap av bankaktiebolag och stiftelser som förenas i sparbanksrörelsens gemensamma värderingar och historia. Tillsammans har vi skapat Sparbanksakademien.

Sparbanksakademien är en ideell förening som idag samlar 71 medlemsorganisationer. Det är en mötesplats för akademins medlemmar och en plattform för erfarenhetsutbyten och samverkan. Sparbanksakademin vill också visa omvärlden alla de sätt sparbanksrörelsen bidrar till att utveckla människor och lokalsamhället. Visste du till exempel att Sparbankssfärens organisationer i Sverige tillsammans bidrar med ett antal hundra miljoner kronor varje år till lokala projekt för barn och ungdomar men även till näringsliv, forskning, kultur och idrott?

Här kan du lära dig mer!