Stiftelsen
Vår styrelse

Styrelsen ska svara för Sparbankstiftelsen Norrlands organisation och förvaltning. De ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med stiftelseförordnandet. Styrelsen utses av våra huvudmän.

Stig Wiklund
Sundsvall


Anna Norberg
Lycksele   


Johan Nordin
BonässundTommy Lundmark
Byske


Carina Karlsson
Sollefteå


Maria Olofsson
Umeå

Revisorer:
 
 
 
 
Micael Engström
Ernst & Young
Aukt. revisor
Skellefteå

Åsa Karlsson
Förtroendevald revisor
Skellefteå

Fredrik Lundgren
Ernst & Young (suppleant)
Aukt. revisor Skellefteå