Maria Hedblom ny vt för Sparbanksstiftelsen Norrland

Den 1 februari 2017 tillträder Maria Hedblom som ny verkställande tjänsteman, vt, för Sparbanksstiftelsen Norrland och vd för dess riskkapitalstiftelse. Maria Hedblom är sedan 2011 styrelseordförande i stiftelserna och efterträder Åke Elveros som går i pension.

– Sparbanksrörelsens värderingar om en sund ekonomi är väldigt angelägna för samhällsutvecklingen och det känns mycket inspirerande att få jobba med dessa frågor, säger Maria Hedblom.

Sparbanksstiftelsen Norrland bildades 1991 och verkar för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Den främsta uppgiften är att vara goda ägare i Swedbank och att arbeta för att göra banken till ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Verksamheten vilar i en stark tro på sparbanksrörelsens grundläggande värderingar med ett främjande av sparsamhet och en stark förankring lokalt. Stiftelsen och riskkapitalstiftelsen har sin verksamhet i Västerbotten och Västernorrland där de även stöttar unga krafter inom såväl kultur och idrott som företagsamhet och altruism.

– Jag brinner för de här frågorna och kunde inte motstå att söka när tillfället gavs, säger Maria Hedblom som suttit i stiftelsens styrelse sedan 2008 och därmed är väl insatt i verksamheten.

I samband med skiftet av vt/vd utökas tjänstens omfattning till att motsvara 80 procent av en heltid.

– Det blir dubbelt så mycket tid till att jobba vidare med det fantastiska arbete som Åke Elveros åstadkommit under sina år här. Det ger oss också möjlighet att bli mer synliga och aktiva, säger Maria Hedblom.

Maria Hedblom kommer närmast från en vd-post på Skogstekniska klustret där hon fortsatt har ett engagemang på deltid. Tidigare har hon bland annat jobbat som näringslivschef i Vindelns kommun, vd för Vindeln utveckling AB samt varit ansvarig för information och marknadsföring för Umeå Lokaltrafik.